Kalite Politikamız

KAYOS Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti olarak, yürütmekte olduğumuz sertifikasyon faaliyetlerimizde Bağımsızlık, Tarafsızlık, Eşitliği sağlamak üzere kuruluş içi ve dışı tüm tarafların  katılımını sağlayarak, OT Kanun ve Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standart  ve kurallarını  uygulamak.

Bu standart ve kuralları, sürekli kılıp,  KAYOS içerisindeki etkinliğini iyileştirmek. Kuruluşumuzda çalışanlarımızın gelişimini kendi gelişimimiz sayıp gerekli eğitim faaliyetleri ve bilgi, beceriyi artırıcı tüm faaliyetleri yerine getirmek. Gizlilik ilkesine bağlı kalarak, tüm ilgili taraflarla herhangi bir çıkar çatışmasına meydan vermemek için gerekli tedbirleri almak. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte, tüm yasal şartları karşılamak, buna olan uygunluğumuzu muhafaza etmek, bunu geliştirmek ve böylece Türk Tarımına ve  milli ekonomimize katkıda bulunmak üzere çalışırız.

Kalite, kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır.

Henry Ford