NOP – USDA NOP Yönetmeliği

NOP HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

 1. NOPNedir?

Ulusal Organik Programı (NOP) ABD Organik Departmanı’nın (USDA) bir parçasıdır. Ulusal Organik Programı (NOP) 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.

2. Kimler NOP sertifikalı olmalıdır?

Amerika pazarında organik ürün satışı yapmak isteyen her üretici ya da işleyici USDA akreditasyonu olan bir sertifikasyon kuruluşundan NOP’a göre sertifikalandırılmalıdır.

Ayrıca organik içeriklerin tedarikçileri de NOP’a göre sertifikalandırılmalıdır.

İstisnalar ise şöyledir;

 • Ürünlerini doğrudan tüketicilere satan ve organik satışlarının yıllık cirosu 5000 USD’dan az olan küçük işletmeciler (bu ABD dışındaki üreticilerle ilgilideğildir).
 • Perakendeciler
 • %70’den az organik içeriğe sahip ya da bilgi panelinde organik içeriklerinin bir kısmının belirtildiği tarımsal ürünleri işlemefaaliyetleri.
 • Yukarıda belirtilen üç şirketten gelen ürünler NOP sertifikalı işlenmiş gıdalarda organik içerik olarakkullanılamaz.
 • Yalnızca paketli organik gıdaların işlendiği faaliyetler (§205.101).
 • AB-NOP denklik anlaşması altında belirtilen istisnalar için lütfen Bölüm 9’uinceleyiniz.

3. NOP’u organik tarım hakkında AB Yönetmeliği’nden ve diğer organik standartlardan ayıran bazı genel kurallar

 • NOP organik çiftliğin ya da şirketin kendi sorumluluklarına yüksek öncelik vermektedir: Üretici bir organik yönetim planında (NOP tarafından Organik Sistem Planı olarak adlandırılır) organik bütünlüğü sağlamak için uygulanan prosedürleri açıklar ve tanımlar (§ 205.101). İlk adım olarak sertifikasyon kuruluşu bu prosedürlerin NOP için uygunluğunudoğrular.
 • İşlenmiş ürünler için sertifikasyon kapsamı gıda ile sınırlı değildir. Ayrıca örneğin, kişisel bakım ürünleri ya da tekstil ürünleri, tüm içerikler ve işleme yardımcıları ulusal listedeki yer alan ve izin verilen maddeler kanununu ile uyumlu olduğu sürece NOP’a göre sertifikalandırılabilir.
 • “Geçiş” terimi NOP’da yer almaz. Organik sertifikasyon için öncelik olan Çiftlik Yönetimi “Arazi gereklilikleri” altında ele alınır (§ 205.202). NOP’a göre sertifikalandırılacak olan arazi standarda göre yönetilmelidir ve ilk organik hasattan önceki 3 (2+1 olarak geçmektedir, Nop kurallarında) yıl boyunca yasaklı madde (sentetik gübreler ve pestisitler, arıtma çamuru) teması olmamalıdır. Geçiş dönemi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından gözetilmelidir (ayrıca bakınız; “Kısa Bilgi BitkiselÜretim”).
 • NOPhayvangübresininişlenmesikonusundaoldukçakatıdır(§205.203).Gübreenaz2hafta boyunca materyal en az 5 kez dönerken yüksek sıcaklıkta (131°F-170°F) kompostlanmalıdır. Ham gübre, eğer bitkinin yenebilir kısmıyla bir temas riski varsa, hasattan en az 4 ay önce, yenebilir kısımla herhangi bir temas riski yoksa 3 ay önceuygulanabilir.
 • NOP organik ve konvansiyonel alanlar arasında, yasaklı maddelerle bir temas riski olmasına karşı (pestisitler, gübreler), “tampon bölgeler” talep eder (§ 205.202). Bu kural AB sertifikasyonu için de uygulanabilir (bknz; Tampon Bölgelerpolitikası).
 • Organik canlı hayvan üretimi konusunda kurallar (§ 205.236’den 205.239’a kadar) oldukça katıdır, yalnızca organik yeme izin verilir, konvansiyonel hayvan satın alımını kısıtlar.

Allopatik veterinerlik uygulamalarından sonra hayvanlar ve onların ürünleri kalan hayat süreleri boyunca organik olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan canlı hayvan barınakları ve yaşama koşulları hakkındaki kurallar, örneğin AB Yönetmeliği’ne göre çok daha az detaylıdır (ayrıca bknz; Kısa Bilgi Hayvancılık)

 • Çok içerikli gıda ürünleri için etiketleme şartları AB Yönetmeliği ve JAS’tan farklıdır. 4 kategori vardır. İlki, işlenmemiş tarımsal ürünler ya da yalnızca NOP sertifikalı içerikler kullanılan işlenmiş ürünler için %100 organik. (Bkz; § 205.300’den 205.305’e kadar, Madde 4, ve ayrıca “Kısa Bilgiİşleme”).
 • Bitkisel üretim ve hayvancılık, işleme ve depolama için girdiler, katkı maddeleri, işleme yardımcıları ve içerikler “İzin verilen ve Yasaklı girdiler için Ulusal Liste”de düzenlenmiştir (§ 205.600’den 205.606’e kadar). Gübreler ve bitki koruma ürünleri için genel gerekçeşöyledir;
  • Yasaklı değil ise sentetik olmayan maddelere izinverilir.
  • Açıkça izin verilmemiş ise sentetik maddeleryasaktır.
 • Organik tarımda kullanılan bitki koruma ürünleri için, yalnızca aktif içeriğin değil tüm inert içeriklerin, ABD Çevre Koruma Bürosu’nun 4 No’lu listesine göre “en az endişelendiren”olarak kalifiye olmasına özel önem gösterilmelidir (liste için bknz;http://www.epa.gov/opprd001/inerts/section25b_inerts.pdf).
 • Ayrıca organik tarımda ya da gıda işlemede kullanılan diğer materyaller için (örn; ticari gübreleryadagıdaişlemeyardımcıları)üreticiherzaman,herneamaçlakullanılıyorolursa olsun, ilgili materyalin kompozisyonu hakkında, koruyucular, taşıyıcılar, çözücüler ve materyalin içerebileceği her türlü ek maddeler dahil olmak üzere tam bir bilgi sağlamakla yükümlüdür, ki böylece sertifikasyon kuruluşu bu maddelerin uygunluğunudeğerlendirebilir.

4. Etiketleme Şartları

*Su ve tuz  girdileri daima ‘organik’ olarak değerlendirilir.

 %100 OrganikOrganikOrganik ürünler ile üretilmiş%70’den az organik içerik
Minimum organik içerik100%95%%70; 3 organik içerikten fazlasını içermezMinimum yok
İzin verilen
Organik
olmayan
tarımsal
içerikler
HiçYalnızca §205.606’de
listelenenlerden olmak üzere
maksimum %5

GDO, iyonize radyasyon ve arıtma çamuru yardımı
olmadan üretilmiş olmalıdır
GDO, iyonize radyasyon ve arıtma çamuru yardımı
olmadan üretilmiş olmalıdır
Kısıtlama yok
Tarımsal
olmayan
içerikler, katkı
maddeleri ve
işleme
yardımcıları
Yalnızca NOP
sertifikalı ise!
Yalnızca §205.606’da
listelenenler.

GDO olmadan üretilmiş olmalıdır.
Yalnızca
§205.606’da
listelenenler.

GDO olmadan üretilmiş olmalıdır.
Kısıtlama yok
Etiketleme
zorunluluğu
“… tarafından
Organik
sertifikalandırılmıştır.”
“… tarafından
organik
sertifikalandırılmıştır.”
Ve her organik
içeriğin içindekiler
kısmında
tanımlanması gerekir
Organik ürünler ile üretilmiştir
(içerikler belirtilmeli) “…
tarafından organik
sertifikalandırılmıştır” ve her
organik içeriğin içindekiler
kısmında tanımlanması gerekir
Prensipte gösterge
panelinde organik atıfta
bulunulamaz.
İsteğe bağlıetiketlemeÜrün ismi değiştirilebilir.Ürün ismi değiştirilebilir.Ürün ismi değiştirilmeden, bilgi panelinde “organik XX ile üretilmiştir.” Bilgisi bulunabilir.Organiğe atıf yalnızca içindekiler listesinde mümkündür.
ÖRNEK% 100 Organik ElmaOrganik Elma SuyuKarışık Meyve SuyuKarışık Meyve Suyu
  İçindekiler:
• Organik elma konsantresi (bu örnekte, konsantre enzimler yardımı ile üretilmiştir, bu nedenle meyve suyu %100 organik statüsünü kaybetmiştir)
• Su
Organik elma ve
mangolar ile üretilmiştir.

İçindekiler:
• Organik Elma%50
• Organik Mango%25
• Vişne%10
• Muz%10
• Şeftali %5
İçindekiler:
• Organik Elma%50
• Mango %25
• Vişne%10
• Muz%10
• Şeftali %5
Sertifikasyon Kuruluşu MührüKullanılabilirKullanılabilirKullanılabilirİzin verilmez
USDA MührüKullanılabilirKullanılabilirİzin verilmezİzin verilmez
Beslenmek içinİzin verilirİzin verilirİzin verilmezİzin verilmez
 • Genel etiketleme düzenlemeleri için gereken bilgilerin yanında, üretici, işleyici ya da dağıtıcı isminin altında, etiket mutlaka sertifikasyon kuruluşunun adını ya da logosunu içermelidir (“…………… tarafındansertifikalandırılmıştır”).
 • Sertifikasyon kuruluşunun logosu USDA mühründen büyük olamaz.
 • Kesinlikle USDA’ nın belirttiği ölçü ve şekilde değişiklik yapılamaz.USDA mührü kullanılırken

 § 205.311’de açıklanan detaylara uyulmalıdır.

 • USDA mührünü kullanmak isteğebağlıdır.
 • Her perakende etiketi kullanılmadan önce onay için mutlaka sertifikasyon kuruluşunasunulmalıdır!

5. NOP Sertifikasyon Prosedürünün ÖzelGereklilikleri

 • Sertifikasyon süreciyle ilgili genel bilgilendirme için lütfen bakınız; Kısa BilgiOrganik Sertifikasyon Adımları.
 • Yerinde kontrol öncesinde Organik Sistem Planı (OSP) sunulmalı ve gözden geçirilmelidir. Her yıl güncellenmeli ve gözdengeçirilmelidir.
 • Organik Sistem Planındaki herhangi bir değişiklik için; örneğin; yeni üretim alanları ya da arazileri, yeni ürünler, yeni gübreler ve pestisitler, yeni hammadde tedarikçileri, gıda işlemedeki yeni reçeteler, ya da yeni etiketler, pratikte kullanılmadan önce onay için sertifikasyon kuruluşunasunulmalıdır!
 • Alınan numuneler (toprak, su, herhangi bir ürün örneği veya atık olabilir) için  üreticiye bir makbuz verilmesine ve test sonuçlarının en kısa zamanda kendisine bildirilmesine NOP özel önemgösterir.
 • NOP sertifikaları iptal edilene, askıya alınana ya da feragat edilene kadar geçerlidir. Bir müteşebbis eğer NOP sertifikasyonuna devam etmek istemezse (geçici ya da kalıcı olarak), resmi olarak NOP sertifikasyonundan “feragat etmelidir”. Aksi takdirde sertifikasyon kuruluşu “askıya almak” zorundakalır.Askıyaalınansertifikalar, bir sertifikasyon kuruluşu tarafından değil.ancakUSDAtarafındanyenidenyürürlüğekonabilir.
 • Bir askıya alma önerisi ya da iptal etme önerisinden sonra, müşterinin sertifikasyon kuruluşu ile (üçüncü bir tarafın aracılığı dahil ya da hariç) bir çözüm anlaşmasına varmak ya da askı ya da iptal geçerli olmadan önce USDA’ya bir başvuru sunmak için 30 günüvardır.
 • YalnızcageçerliNOPsertifikalarınınkullanıldığındaneminolmakiçin,feragat,askıveiptaller https://apps.ams.usda.gov/integrity/adresinde yayınlanır.
 • Başvuranlar istedikleri zaman başvurularını geri çekebilirler ve yalnızca geri çekmezamanına kadar sunulan hizmetlerin masraflarını ödemekle yükümlüdürler (§ 205.402c).

6. Şikayetler, Cezalar (§205.662)

Askıya alınan sertifikaların yeniden yürürlüğe girmesi: Sertifikasyonu askıya alınan bir operatörün ABD Tarım Sekreterliği’ne sertifikanın tekrar yürürlüğe girmesi için bir talep sunması gerekir. Bu talep her uygunsuzluğun düzeltmelerini kanıtlarla göstermeli ve NOP ile uyum sağlamak için uygulanması gereken düzeltici faaliyetleri akredite olmuş bir sertifikasyon kuruluşundan bir konfirmasyon ile desteklenmelidir.

Şikayetler: Sertifikasyon kuruluşları ile ilgili olan şikayetler USDA’nın Tarımsal Pazarlama Servisi’ne yazılı olarak bildirilmelidir. Şikayetler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız; §205.680 ve 205.681.

Cezalar: §205.662’e göre sertifikası iptal edilen bir operasyon ya da iptal edilen sertifikasyondan sorumlu olan kişi, iptal kararından sonraki 5 yıl boyunca, yalnızca Sekreter’liğin bu uygunsuzluk kararını kaldırması ya da azaltması durumu hariç olmak üzere, sertifikasyon için uygunsuz olarak değerlendirilecektir.

Askıya alma ve iptal etmeye ek olarak, herhangi bir sertifikalı operasyon;

 • NOP gerekliliklerine uyumlu olmamasına rağmen, bilinçli olarak ürünlerin organik satılması yada etiketlenmesi durumunda, her kural ihlali için, 11,000$’dan fazla olmamak kaydı ile bir ceza ödemek zorunda kalacaktır (yayınlandıktan 30 gün içerisinde ödenmesi zorunludur).
 • Sekreterliğe, Resmi organik programının resmi görevli memuruna, ya da sertifikasyon kuruluşuna hatalı bir bildirim yaparsa Birleşmiş Milletler Kanunu’nun Başlık 18’in 1001 nolu bölümünün hükümleri ilekarşılaşacaktır.

7. Acil Durumlar, Geçici Değişiklikler

NOP § 205.672’de “acil durumları’’, devlet kurumlarının NOP temel gerekliliklerine verdiği kesin muafiyetler altında tanımlar. Ancak “Devlet” yalnızca ABD Hükümeti’ni kapsar, diğer ülkelerin hükümetlerini değil. Aynısı devlet düzenlemelerine göre kimyasal işlem görmüş tohumlar için de geçerlidir (§ 205.204 (a)(5)): Bu da yalnızca ABD hükümeti için geçerlidir. Diğer hükümetlerin yasalarına göre kimyasal işlem görmüş tohumlar NOP için kullanılamaz.

Doğal afetler olması durumunda, örn; gübreleme, ürün rotasyonu, tohumlar, vs, ile ilgili temel gerekliliklerde bazı değişiklikler olması mümkündür. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız; §205.290.

8. Güvenilirlik

KAYOS sertifikasyon süreci boyunca elde ettiği tüm bilgileri gizlilik ile değerlendirecektir. Bu sertifikasyonkontratımızınbirparçasıdır.AncaksertifikalıoperasyonlarhakkındayıllıkolarakUSDA’ya bilgi vermekzorundayız.

9. Şubat 2012 – NOP/EU Denklik Anlaşması

Şubat 2012’de AB Komisyonu ve NOP arasında, bu iki öncü Pazar arasında organik ticareti kolaylaştırmak için bir denklik anlaşması imzalanmıştır. 1 Haziran 2012 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Bu sözleşme Avrupa Birliği’nde ve sırasıyla ABD’de üretilen ürünleri ya da en azından son işleme adımı AB’de ve sırasıyla ABD’de gerçekleştirilen ürünleri kapsar.

Örnekler:

 • Ekvator’dan doğrudan ABD’e satılan muzlar hala NOP sertifikalıolmalıdır.
 • Tayland’dan doğrudan AB’ye satılan pirinç hala EU sertifikalıolmalıdır.
 • Tayland’dan AB’ye satılıp, Italya’da yeniden paketlenip ABD’ye satılan pirincin NOP sertifikalı olması gerekmez. Bu denklik anlaşması ilekapsanmaktadır.
 • Costa Rica’dan ABD’ye satılıp, ABD’de kavrulduktan sonra AB’ye satılan kahvenin EU sertifikalı olması gerekmez. Bu denklik anlaşması ilekapsanmaktadır.
 • Fildişi Sahili’nden, organik çikolata için içerik olarak kullanılmak üzere Fransa’ya satılan kakao: Organik çikolata NOP sertifikalı olmadan ABD’ye ihraç edilebilir.

Etiketleme:

 • İlgilipazarınetiketlemegerekliliklerikarşılanmalıdır.Yaniörn;ABD’denAB’yesatılanbirürün “%100 Organik” ibaresi ile etiketlenemez (bakınızaşağıda).
 • AB’de bulunan bir üretici NOP sertifikalı olmadan da USDA organik logosunu kullanabilir vetam tersi de geçerlidir. Ayrıca her iki logonun da aynı anda kullanmasına izinverilmektedir.

Bazı Özel Noktalar:

 • Denklik anlaşması altındaki ürünler için NOP İthalat Sertifikaları hazırlanmalıdır. Yani,örn;

İspanya’dan ABD’ye yapılan bir yükleme için, sertifikasyon kuruluşu, bu ürünlerin denklik anlaşmasına uygun

olduğunu doğrulayan bir İthalat sertifikası hazırlamalıdır. Tam tersi, ABD’den AB’ye yüklemesi yapılan bir ürün için Amerikan sertifikasyon kuruluşunun bir ithalat sertifikası hazırlaması gerekmektedir.

 • AB’den gelen organik canlı hayvan ürünleri, yalnızca Amerikan sertifikasyon kuruluşunun hayvanların hayatları boyunca antibiyotik kullanmadığını doğrulaması durumundadenklik anlaşması tarafındankapsanır.
 • Ayrıca şarap için ilgili pazarın etiketleme gerekliliklerinin karşılanması gerekmektedir. Ağustos 2012’den beri AB’nde şarap “organik” olarak etiketlenebilmektedir, ancak ABD’de hala yalnızca “organik üzümler ile üretilmiştir” şeklinde etiketlenebilmektedir (100 ppm’in altında sülfit içermesi durumunda).

NOP sertifikasyonu almak isteyen AB menşeili operatörler:

AB içindeki bazı organik operatörler,NOP sertifikalarını devam ettirmek istemekte ya da devam ettirmeleri gerekmektedir, çünkü örneğin ürünleri Amerika’ya gönderilmeden önce bir üçüncü ülkede işlenebilir, ya da ürünleri AB Yönetmeliği tarafından kapsanmayabilir (örn; kişisel bakım ürünleri). Bu firmalar için aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • Elbette bu operasyonlar yalnızca “denklik anlaşması” ile değil, NOP ile de uyumluolmalıdır.
 • Ayrıca tüm tedarik zincirleri yalnızca “denklik anlaşması” ile değil, NOP ile de uyumluolmalıdır.

Bu bilgiler, NOP standardının temel gerekliliklerinin derlendiği kısa bir özettir.

Elbette üretici, ilgili standardın tüm gereklerini öğrenmek ve yerine getirmek zorundadır.