JAS – Japon Organik Yönetmeliği

1. JAS’a göre organik üretim nedir?

Japon pazarı için organik üretim, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) tarafından yayınlanan, yeni Japon Tarım Standartları’nın (JAS) bir parçası olarak, aşağıdaki dökümanlar ile düzenlenmiştir.

Standartlar: Organik için JAS…

AlanStandartTeknik KriterlerGüncel versiyon
Tarımsal ürünler160518302012
İşlenmiş gıdalar160618312012
Yemler160718302012
Hayvansal ürünler160818322012
Yeniden paketleyiciler 18332012

Organik JAS için sorumlu otorite MAFF’ın Standartlar ve Etiketleme Departmanı’dır. Q&A bölümünü de içeren JAS’ın İngilizce versiyonu için;

http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html

2. AB Yönetmeliği ve NOP ileFarklılıkları

JAS’ın NOP ve AB Yönetmeliğinden bazı farklılıkları şöyledir:

 • Tablolardan birinde açıkça listelenmiş maddeler haricinde, Notification 1605 kimyasal dönüşüm geçirmiş doğal pestisitlerin ve gübrelerin kullanılmasına izin vermez. Buna, örneğin; leonardittenhumik asitlerin alkalin ekstratları, ya da sıvı gübreler için şelatlama ajanı olarak kullanılan lignosülfatlar dadahildir.
 • Bir çiftliğin geçiş döneminin ilk yılının bir sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmesine gerek yoktur. Geçiş döneminin ilk yılı için bir sertifikadüzenlenmez.
 • Nadasa bırakılmış ya da el değmemiş araziler, en azından bir sene boyunca organik olarak ekip biçildikten sonra organiksertifikalandırılabilir.
 • Ancak ana farklılık, JAS’ın resmi olarak kurulmuş bir “Grading Sistemi”gerektirmesidir. Bu, standarda en iyi uyumu sağlamak için kurulmuş bir iç denetim sistemiolarak anlaşılmalıdır. Operasyon Müdürü (“Üretim Prosesi Müdürü”) organik üretimi yönetirken ve detaylı kayıt tutmaktan sorumlu iken, Grading Müdürü,JAS etiketini kullanmaya izin vermeden önce bir iç denetim yapar. Ürün JAS mührü ile başka bir ülkeye satılmadan ya da doğrudan Japonya’ya ihraç edilmeden önce Grading Müdürü ürünün Organik JAS ile uyumlu olduğunu doğrulamak içinilgili

dökümanların tamamını gözden geçirir. Bu grading prosedürü her bir parti için bir checklist üzerinde dökümante edilmelidir.

3. Kimlerin sertifikalandırılması gerekir?
 • Denkliği olan ülkeler

Bazı ülkelerin Japonya ile “denklik anlaşmaları”vardır (AB üyesi ülkeler, ABD, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre dahil olmak üzere). Bu ülkelerdeki organik müteşebbislerin iki seçeneği vardır:

 1. Japon ithalatçının bir JAS sertifikası vardır ve “grading” yapar. Bu durumda ihracatçı (örn: bir AB ülkesinde) AB sertifikalı ürünleri, ilave bir sertifikasyona ihtiyaç duymadan doğrudansatabilir.
 2. Ya da tedarikçileri “yalnızca” ilgili ülkenin organik standardına göre geçerli sertifika sahibiyken, denklik anlaşmasının olduğu bir ülkedeki bir işleyici JAS sertifikalıolabilir.

Aşağıdaki operasyonlar ve ürünler denklik anlaşmasını kapsanmaz:

 • İşlenmemiş tarımsal ürünlerin yeniden paketleyicileri.
 • Hayvancılık ürünleri, (örn; süt, yumurta, et). Bu ürünler içerik olarak kullanıldığında, hem içerikler hem de işleme, denklik sistemi olan bir ülkede olsa bile, JAS sertifikalı olmalıdır

Diğer ülkeler

Diğer ülkelerde, tedarik zincirine dahil olan tüm üreticilerinJAS sertifikalı olması gerekmektedir.

Üretici grupları da, bir iç denetim sistemleri olduğu sürece bu şekilde sertifikalandırılabilir. Bir işleme ya da ihracat firması tedarikçi grupları için iç denetim sistemleri ve grading prosedürü ile ilgilenebilir.

İşleme, paketleme ve etiketleme yapmayan ihracatçılar ve tüccarların JAS sertifikalı olmasına gerek yoktur.

4. JAS sertifikasyonu edinmek ve sürdürebilmek için gereken resmi adımlar

Genel organik sertifikasyon adımları için lütfen bakınız; “Kısa Bilgi: Sertifikasyon Adımları”. Burada yalnızca JAS için özel adımlardan bahsedilecektir.

 • İlk adım olarak, ilgili üretici KAYOS’ a bir JAS Başvuruformu sunmakzorundadır.
 • Sertifikasyon kontratına ek olarak bir JAS Anlaşmasıimzalanmalıdır.
 • Üretim Müdürü ve Grading Müdürünün JAS Sertifikasyonu ile ilişkili (JAS Semineri)eğitim almış olmalıdır.
 • Organik Sistem Planı’na ek olarak, firma, çiftlik ya da grup Grading için Standart Operasyon Prosedürlerini (SOP)açıklamak zorundadır
 • Operasyon EU ya da NOP sertifikalı bile olsa da,grading sisteminin uygulamalarını doğrulamak için, yerinde bir JAS denetimiyapılmalıdır.
 • Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde, sertifikasyon kuruluşu JAS sertifikası hazırlar. Sertifika ile birlikte operatör,  “JAS damgası”nı alacaktır (bknz, aşağıda Bölüm 7). JAS sertifikasyonunda, sertifikalarda bir geçerlilik tarihi yoktur,(geçerli kalır),  ancak her yıl yenilenmelidir.
 • Tüm JAS sertifikalı operatörler, kontrol kuruluşuna yıllık olarak “grading yapılan” JAS ürünleri miktarını bildirmelidir. Referans yıl Japon ekonomik yılı’dır (1 Nisan’dan 31 Mart’a kadar). 30 Haziran’a kadar, geçmiş yılın özet bilgisi sertifikasyon kuruluşuna sunulmalıdır. Bu bilgi zamanında verilmezse yeniden sertifikalandırma mümkün değildir.
5. JAS sertifikasyonu için gereken dökümanlar

AB Yönetmeliği ve NOP’a göre gerekli belgelerin yanında, JAS için ek kayıtlar gerekmektedir:

 • JAS sertifikasyonu başvurusu, JASAnlaşması
 • JAS semineri katılımsertifikası
 • JAS grading içinStandart Operasyon Prosedürleri SOP
 • JAS logosu ile satılan her parti için Standart Operasyon Prosedürlerinin (SOP) ların uygulandığını gösteren gradingchecklisti
 • 30 Haziran’a kadar JAS işareti ile satılan ürünlerin özetkayıtları.
6. Etiketleme gereklilikleri

“JAS organik” olarak satılan tüm ürünler JAS logosu taşımak zorundadır(“JAS işareti” ya da “JAS mührü” olarak da adlandırılır). Paketli JAS ürünleri için, JAS mührü her bir paketin üzerinde bulunmalıdır, ya da JAS mührü etiketi iliştirilmelidir. Dökme konteynerlerı için, fatura ya da irsaliye üzerinde JAS mührü bulunmalıdır. Resmi yükleme dökümanı değiştirilemiyor ise, JAS mührünü içeren bir sayfa iliştirilebilir.

Mühür değiştirilemez.Ancak renklendirilmesine müsaade edilir. JAS logosunun etiket

üzerindeki yeri MAFF tarafından belirlenmemiştir. JAS mührü sertifikalı müşteriler tarafından reklam materyali olarak kullanılabilir.

JAS ve sertifikasyon kuruluşu logosuna ek olarak etiket, ürün tipi, organik durumu, miktarı, firma ya da çiftlik adı, parti numarası ve menşei ülke bilgilerini içermelidir.

7. Ürün Sertifikaları

Transaction sertifikası zorunlu değildir ancak, Japonya’ya satışı yapılan her organik ürün satışı için düzenlenmesi tavsiye edilir

8. Son Değişiklikler

2017 yılında JAS’da bazı değişiklikler yapılmıştır, örneğin;

 • Odun ya da diğer substratlar üzerinde yetişen mantarlar, artık toprakortamında yetiştirilmek zorunda değildir (eğer toprak substratın bir parçasıdeğilse)
 • Eğer mantarlar için organik substratlar mevcut değilse, kimyasal işlem görmemiş, organik olmayan substratlar kullanılabilir, pirinç kepeğigibi.
 • Organik çözücüler (örn, hekzan gibi) kullanılmış olsa bile, yağ sıkımından kalan küspelere artık gübre olarak izinverilir.
 • Karışım yağlı emülsiyon, hipokloröz asit suyu ve gıda için izin verilen ürünlere (örn, acı biber, baharatlar) bitki koruma için izinverilir.
 • Sardunya çiçeği ve limon otu ekstraktına hasat sonrası zararlı uzaklaştırma içinizin verilir.