Kalite Politikamız

KAYOS Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti olarak, yürütmekte olduğumuz sertifikasyon faaliyetlerimizde
Bağımsızlık, Tarafsızlık, Eşitliği sağlamak üzere kuruluş içi ve dışı tüm tarafların katılımını sağlayarak, Organik Tarım Kanun ve
Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standart ve kurallarını uygulamak. Bu standart ve kuralları, sürekli kılıp, KAYOS
içerisindeki etkinliğini iyileştirmek. Kuruluşumuzda çalışanlarımızın gelişimini kendi gelişimimiz sayıp gerekli eğitim faaliyetleri ve bilgi,
beceriyi artırıcı tüm faaliyetleri yerine getirmek. Gizlilik ilkesine bağlı kalarak, tüm ilgili taraflarla herhangi bir çıkar çatışmasına meydan
vermemek için gerekli tedbirleri almak. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile birlikte, tüm yasal şartları karşılamak, buna olan
uygunluğumuzu muhafaza etmek, bunu geliştirmek ve böylece Türk Tarımına ve milli ekonomimize katkıda bulunmak üzere çalışırız.

GENEL MÜDÜR


As KAYOS International Certification and Audit Services Limited Co., we aim to ensure Independence, Neutrality, and Equality in our
certification activities by fostering the participation of internal and external stakeholders. We adhere to the Organic Agriculture Laws
and Regulations, TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standard, and rules, continuously implementing and improving these standards within
KAYOS. We consider the development of our employees as integral to our own development, undertaking necessary training activities
and initiatives to enhance knowledge and skills. Adhering to the principle of confidentiality, we take measures to prevent any conflicts
of interest with relevant parties. Alongside ensuring customer satisfaction, we comply with all legal requirements, maintain our
compliance, and work towards improving it, contributing to Turkish Agriculture and the national economy.

GENERAL MANAGER

 


 

KAYOS Kalite Politikası / Quality Policy

(00. KEK.Ek-01 KAYOS Kalite Politikası (KAYOS Quality Policy)20.01.2024)