Tarafsızlık Beyanı

  • Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tüm taraflara bağımsız ve tarafsız davranır, eşit mesafede dururuz. Tüm Belgelendirme prosedürlerimizi tüm müşterilere aynı şekilde uygularız. Hiçbir müşteriye belgelendirme sürecini hızlandırmak ya da uzatmak gibi gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz.
  • Kayos, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur, tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin vermez.
  • Tüm Çalışanlarımız, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürürler.
  • Ürün belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer alan personel, kontrolör ve sertifikerlerin kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.
  • Belgenin verilmesi, sürenin uzatılması, geri çekilmesi ile ilgili kararlarda kuruluşumuz tarafsızlığa sahiptir.
  • Gizlilik ilkesine bağlı kalarak, müşterinin kamuya açık hale getirdiği bilgilerin dışında kalan, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde elde ettiği ve ya oluşturduğu, diğer tüm bilgileri, gizli bilgi kabul eder ve gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri alır.
  • Kayos, Tarafsızlığın sağlanması için Belgelendirilen Ürünün tasarım, üretim, montaj, uygulama, dağıtım, bakım, işletim, sağlama ve sürdürme faaliyetlerini gerçekleştiremeyeceği, Belgelendirme programı, müşterilerin yönetim sistemlerini denetlemesini gerektirdiğinde, bununla ilgili danışmanlık hizmeti sunmaz ve kendi faaliyetlerinin, danışmanlık hizmeti veren diğer kuruluşların faaliyetleri ile bağlantılı bir şekilde pazarlanmasına izin vermez.
  • Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez.
  • Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardı çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunulan kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilir.
  • Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, değerlerimiz ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı beyan ederiz.


Tarafızlık Beyanı Dosyasını İndir: