Tarafsızlık Beyanı

TARAFSIZLIK BEYANI
KAYOS Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Ltd. Şti

Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde ilgili tüm taraflara bağımsız ve tarafsız davranır, eşit mesafede dururuz. Tüm
belgelendirme prosedürlerimizi tüm müşterilere aynı şekilde uygularız. Hiçbir müşteriye belgelendirme sürecini hızlandırmak ya
da uzatmak gibi gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz.
✓ Kayos, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur, tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara
izin vermez.
✓ Tüm Çalışanlarımız, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürürler.
✓ Ürün belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer alan personel, kontrolör ve sertifikerlerin
kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.
✓ Belgenin verilmesi, sürenin uzatılması, geri çekilmesi ile ilgili kararlarda kuruluşumuz tarafsızlığa sahiptir.
✓ Gizlilik ilkesine bağlı kalarak, müşterinin kamuya açık hale getirdiği bilgilerin dışında kalan, belgelendirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi sürecinde elde ettiği veya oluşturduğu, diğer tüm bilgileri, gizli bilgi kabul eder ve gizliliğin korunması için
gerekli tedbirleri alır.
✓ Kayos, Tarafsızlığın sağlanması için Belgelendirilen Ürünün tasarım, üretim, montaj, uygulama, dağıtım, bakım, işletim, sağlama
ve sürdürme faaliyetlerini gerçekleştiremeyeceği, Belgelendirme programı, müşterilerin yönetim sistemlerini denetlemesini
gerektirdiğinde, bununla ilgili danışmanlık hizmeti sunmaz ve kendi faaliyetlerinin, danışmanlık hizmeti veren diğer kuruluşların
faaliyetleri ile bağlantılı bir şekilde pazarlanmasına izin vermez.
✓ Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında menfaat çatışmasına neden olabilecek
durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez.
✓ Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardı çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunulan
kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak
temin edilir.
✓ Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, değerlerimiz ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı beyan ederiz.

Genel Müdür

DECLARATION OF IMPARTIALITY
KAYOS International Certification and Audit Services Limited Co.


✓ In audit and certification activities, we act independently and impartially towards all relevant parties, maintaining an equal
distance. We apply all certification procedures to all clients in the same manner. No hidden or explicit discrimination is made to
expedite or extend the certification process for any client.
✓ KAYOS is responsible for the impartiality of certification activities and does not allow commercial, financial, or other pressures
that could compromise impartiality.
✓ All our employees carry out their activities without concerns about any material or other conflicts of interest.
✓ Personnel, auditors, and certifiers involved in activities within the framework of product certification services make decisions that
cannot be influenced by any individual or organization.
✓ Our organization has impartiality in decisions related to the issuance, extension, or withdrawal of certification.
✓ Adhering to the principle of confidentiality, we consider all information obtained or created during the certification process,
excluding information made public by the client, as confidential and take necessary measures to protect confidentiality.
✓ For the assurance of impartiality, KAYOS does not engage in the design, production, assembly, application, distribution,
maintenance, operation, provision, and sustaining activities of the certified product. When certification programs require auditing
the management systems of clients, KAYOS does not provide consultancy services and does not allow its activities to be
marketed in connection with the activities of consultancy service providers.
✓ Conflicts of interest that may arise during the receipt of certification applications from organizations are analyzed, and certification
services are not provided in such situations.
✓ Resources necessary for the effective implementation of certification services under the TS EN ISO/IEC 17065:2012 standard
are continually provided to ensure the continuous satisfaction of service recipients and to minimize complaints.
✓ We declare that we guarantee all of the above through our organizational policy, procedures, values, and this document.

General Manager


Tarafsızlık Beyanı Dosyasını İndir: