Bakanlığımıza gönderilen bilgiler değerlendirilerek yıllık raporlar oluşturulur. denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

Read More