Posted on 14/02/2020 in Belgelendirme

Turuncu Sebze ve Meyvelerin Faydaları

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve Müteşebbis, Üretici / Üretici gruplarında yapılan denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun yaptığı kontrolden sonra en 1 kez üreticinin arazi kontrolünü yaparak arazi kontrol formundaki kontrol noktalarına göre tespitlerini yapar “UYGUNSUZLUK VARSA “ kontrol raporunu bir üst yazı ekinde “Arazi Denetleme Formu” ile Bakanlığımıza bildirir. “UYGUNSUZLUK YOKSA “ kontrol raporunu bakanlığımıza göndermez sadece 2. maddeki Ek-4 formu ile Bakanlığımıza bilgi verir.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve Müteşebbis, Üretici / Üretici gruplarında yapılan denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

Bakanlığımıza gönderilen bilgiler değerlendirilerek yıllık raporlar oluşturulur.

Bu denetimlerde “YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARI DENETLEME FORMU” kullanılır.

Tarım Bakanlığı

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun yaptığı kontrolden sonra en 1 kez üreticinin arazi kontrolünü yaparak arazi kontrol formundaki kontrol noktalarına göre tespitlerini yapar “UYGUNSUZLUK VARSA “ kontrol raporunu bir üst yazı ekinde “Arazi Denetleme Formu” ile Bakanlığımıza bildirir. “UYGUNSUZLUK YOKSA “ kontrol raporunu bakanlığımıza göndermez sadece 2. maddeki Ek-4 formu ile Bakanlığımıza bilgi verir.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve Müteşebbis, Üretici / Üretici gruplarında yapılan denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

Bakanlığımıza gönderilen bilgiler değerlendirilerek yıllık raporlar oluşturulur.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun yaptığı kontrolden sonra en 1 kez üreticinin arazi kontrolünü yaparak arazi kontrol formundaki kontrol noktalarına göre tespitlerini yapar “UYGUNSUZLUK VARSA “ kontrol raporunu bir üst yazı ekinde “Arazi Denetleme Formu” ile Bakanlığımıza bildirir. “UYGUNSUZLUK YOKSA “ kontrol raporunu bakanlığımıza göndermez sadece 2. maddeki Ek-4 formu ile Bakanlığımıza bilgi verir.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve Müteşebbis, Üretici / Üretici gruplarında yapılan denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

Bakanlığımıza gönderilen bilgiler değerlendirilerek yıllık raporlar oluşturulur.